Artykuł sponsorowany

Jak przebiega pomiar biogennego dwutlenku węgla?

Jak przebiega pomiar biogennego dwutlenku węgla?

Pomiar biogennego dwutlenku węgla (CO2) odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu zmian klimatycznych oraz ocenie wpływu działalności ludzkiej na środowisko. Biogenny CO2 to dwutlenek węgla wytworzony przez organizmy żywe, takie jak rośliny, zwierzęta czy mikroorganizmy, podczas procesów metabolicznych. W tym artykule przedstawimy trzy główne metody pomiaru biogennego CO2 oraz omówimy ich zastosowanie w Polsce.

Metoda Keelinga

Metoda Keelinga to jedna z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych technik pomiaru biogennego CO2. Jej nazwa pochodzi od naukowca Charlesa Davida Keelinga, który opracował tę metodę w latach 50. XX wieku. Metoda polega na analizie próbek powietrza pobranych z różnych wysokości i porównaniu stężenia CO2 w nich zawartego. W Polsce metoda Keelinga jest stosowana m.in. przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz przez uczelnie wyższe prowadzące badania nad zmianami klimatycznymi.

Pomiar za pomocą analizatorów gazowych

Analizatory gazowe to urządzenia służące do pomiaru stężenia różnych gazów, w tym także biogennego CO2. Działają one na zasadzie detekcji promieniowania podczerwonego, które jest pochłaniane przez cząsteczki dwutlenku węgla. Analizatory gazowe są wykorzystywane zarówno w badaniach naukowych, jak i w przemyśle oraz monitoringu środowiska. W Polsce analizatory gazowe są stosowane m.in. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przez przedsiębiorstwa zajmujące się kontrolą emisji gazów cieplarnianych.

Metoda izotopowa

Metoda izotopowa polega na analizie izotopów węgla (C12 i C13) zawartych w cząsteczkach biogennego CO2. Stosunek tych izotopów pozwala na określenie źródła dwutlenku węgla – czy pochodzi on z procesów biologicznych, czy też z działalności przemysłowej. Metoda izotopowa jest szczególnie przydatna w badaniach nad wpływem rolnictwa i leśnictwa na emisję CO2 do atmosfery. W Polsce metoda izotopowa jest stosowana m.in. przez Instytut Geofizyki PAN oraz przez uczelnie wyższe prowadzące badania nad bilansem węglowym ekosystemów. Jeśli chodzi o specjalistyczne firmy, które oferują fachowy pomiar biogennego dwutlenku węgla, z pewnością warto zwrócić uwagę na usługi świadczone przez przedsiębiorstwa takie jak na przykład AtmoService. Od lat firma ta cieszy się niesłabnącym powodzeniem na polskim rynku, a jej renoma z roku na rok wzrasta - jest obecnie gigantem w tej branży na polskim rynku i absolutnie nic nie zapowiada na to, by w najbliższym czasie ten stan rzeczy uległ zmianie na gorsze.

Wszystkie wymienione metody pomiaru biogennego CO2 mają swoje zalety i ograniczenia, dlatego często są stosowane łącznie, aby uzyskać jak najbardziej precyzyjne i wiarygodne wyniki. Dzięki tym technikom naukowcy mogą monitorować zmiany w emisji CO2 oraz ocenić wpływ różnych sektorów gospodarki na środowisko naturalne. W Polsce badania nad biogennym CO2 przyczyniają się do opracowywania strategii ochrony środowiska oraz planowania działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.